Příběh,
který žije dál

Příběh města sahá hluboko do historie

První osadníci se ve zvlněné krajině Třeboňské pánve usadili už ve 13. století. Také Nová Cihelna svým názvem i architekturou odkazuje k minulosti místa, kde stojí. Právě tady, na tehdejším třeboňském předměstí, totiž od 17. století stávaly cihelny, jak ta obecní, tak panská, Schwarzenberská. Nejčilejší ruch tu panoval v dobách stavebního boomu v druhé polovině 19. století, kdy se z Třeboně stalo okresní město, ale cihly se zde pálily až do počátku 50. let 20. století. Cihlářská hlína dala později jméno třeboňskému sídlišti Hliník.

Odkryté cihlové zdivo se znovu vrací na scénu na fasádě Nové Cihelny

V současnosti se z městečka s neopakovatelným šarmem a krásným okolím stává jedna nejvyhledávanějších rekreačních lokalit Česka. Byty v Nové Cihelně, která svým architektonickým řešením odkazuje k místní tradici tak k současným trendům, vedle možnosti vlastního bydlení nabízejí i zajímavou investiční příležitost a průběžné výnosy z pronájmu, ať už krátkodobých či dlouhodobých.

Slovo architekta

Původní projekt polyfunkčního domu jsme přepracovali do struktury unikátního bytového domu, kde se mažou hranice: mezi rekreačním a rezidenčním bydlením, mezi povinností a zábavou, mezi designem a vkusem. Důraz byl kladen na využití nízkoenergetických novodobých materiálů i na velké množství zeleně na střechách, fasádách a ve velkoobjemových květnících, které definují ekosystém Nové Cihelny. Dispozice, velikost a skladby jednotek a nabídka teras, balkonů a lodžií, svou skladbou možností, umožňuje široký výběr dle konkrétních potřeb a možností potencionálního zákazníka. Dům citlivě doplňuje původní zástavbu s přímým napojením na historickou, volnočasovou i lázeňskou strukturu města. Genia loci Nové Cihelny určil pozemek, který byl tradičně od 17. století areálem cihelny. Na ten pak odkazují materiály, struktury i detaily nového návrhu fasád a interiérových prvků. Nechte se unést.

Ing. Michal Kasík PhD., ArchiSPACE s.r.o.